تدبیر نوره کشی :

توصیه می شود که هر ۱۵ روز یک بار کل بدن را نوره کشی کنید ( از گردن به پایین)

بدن باید خشک باشد و نوره با آب داغ خمیر شود  و به مدت ۳ تا ۵ دقیقه روی بدن بماند سپس آبکشی شود. بوی نوره باعث دفع سودا از سر می شود.  مقداری نوره زیر بینی گرفته و این بو را استشمام کنید.

توجه کنید بعد از نوره، کیسه کشی شود تا آهک موجود در نوره روی پوست نماند و ایجاد زخم نکند. در صورت قرمز شدن پوست از روغن بنفشه استفاده کنید.

نوره اصل در فروشگاه گیاهان دارویی لاواند موجود است.

نوره