طرزتهیه :

هویج رنده شده + کرفس ریز خرد شده + پونه کوهی + جوانه گندم یا جوانه های دیگر یا مخلوطی از چند جوانه (تازه) + کشمش + مغزبادام خام + سیب یا هر میوه مجاز دیگر (به) را همه به صورت ریز خرد کرده و با روغن زیتون و نمک و سبزی های معطر و مصلحات به مقدار کم مزه دار کنید.

می توانید از سرکه طبیعی به همراه روغن سیاهدانه نیز برای طعم دادن به سالاد استفاده کنید.

استفاده از مصلحاتمصلحاتدرجهمزاجمقدارمواد لازم
نعناعنعناع، کرفس، زیره، مصطکی، سکنجبین۲-۱گرم و خشک۵۰ گرمکرفس خرد شده
انیسونانیسون، ادویه گرم گرم و تر۱ عددهویج رنده شده
تخم کرفس، سکنجبینتخم کرفس، غذاهای ترش، سکنجبین گرم و تر۱ ق غکشمش
 آرد بلوط، رب، مورد، سرکه۱-۳گرم و خشک۱ ق مپونه
نمکنمک، عسل، خیسانده شده در شکر در زمستان، فلفل سیاه۱-۳گرم و تر۲ تا ۴ عددمغز بادام خام
دارچیندارچین، گلنگبین، عسل۲-۱گرم و تر۱ عددسیب
مصطکیمصطکی۱-۲گرم و خشک۱ ق غروغن زیتون
 سرکه کهنه، شیرینی های طبیعی گرم و تر۱ ق غجوانه ها (گندم)