ماساژ آروماتراپی با استفاده از روغن های معطر و خوش بویی که خاصیت درمانی دارند، انجام می شود که از طریق پوست جذب شده و به همه ی ارگان های بدن نفوذ می کنند. این روغن ها اسانس های گرفته شده از گل، میوه، دانه، برگ و پوست برخی از گیاهان است.

فواید ماساژ آروماتراپی :

  • جهت کاهش استرس و تنش
  • تازه کردن و تقویت بدن
  • تسکین احساسات 
  • پاک کردن و آرامش ذهن