• درمان کیست تخمدان
  • بی نظمی قاعدگی
  • درمان برخی ناباروری ها
  • درمان دیسمنوره (قاعدگی با درد زیاد)
  • درمان تکمیلی اختلالات هورمونی
بادکش تخمدان