ابتدا حمام را قدری گرم کرده تا مختصری عرق کنید. یک فوم در کف حمام بیندازید تا بتوانید روی زمین بنشینید و با سفیداب کیسه کشی کنید. سپس بدن را با صابون سفید ( قدیم ) یا صابون زیتون بدن را بشویید.

تدبیر حمام - لاواندطب