کبد و مغز و قلب  در ساعت ۱۰ الی ۱ شب در نیمه ی اول سال و ۹ الی  ۱۲شب در نیمه ی دوم سال شارژ می شوند و هورمون رشد فعال می گردد. نکته ی قابل توجه این است که از ساعت ۹ شب الی ۱ شب بهترین زمان خواب می باشد که براساس انرژی سلولی این زمان، زمان طلایی محسوب می شود  و کسانی که در این ساعت بخوابند از انرژی سلولی کافی برخوردار شده و بدن قدرت ترمیم و شارژ خود را دارد. حدودا این ۴ ساعت خواب معادل ۸ ساعت خواب مفید می باشد. پس یادمان باشد زمان طلایی و مفید را از دست ندهیم.

عامل بسیاری از سرطان ها از دست دادن این زمان طلایی می باشد. زیرا عامل کاهش انرژی سلولی در بدن می باشد