از مصرف قند و شکر سفید به علت دارا بودن اسید خودداری نمایید. همچنین مصرف شیرینی های مصنوعی خشک و تر (قنادی ها) به دلیل استفاده از شکر و روغن های نامناسب در تهیه این شیرینی ها ممنوع می باشد.

به جای آن ها از شیرینی های طبیعی مانند خرما، انجیر، کشمش، مویز، توت، عسل، شکر سرخ ( نیشکر) استفاده شود و یا از شیرینی هایی که با روغن حیوانی و با کمک شیرینی های طببیعی مثل شیره انگور و عسل و نیشکر تهیه شده است، استفاده شود.

تدبیر شیرینی - لاواندطب