طرزتهیه :

حبوبات ( لوبیا چیتی و عدس و باقلا ) را از قبل بخیسانید، چغندر را خرد کرده و همراه با حبوبات بپزید. برنج را در آب و نمک بخیسانید ( از چند ساعت قبل ) و به مواد اضافه کنید تا کمی نرم شود.

باقالی تازه را اضافه کنید و اگر باقالی خشک استفاده می کنید، ابتدا آن را در آب و نمک بخیسانید و پوست آن را بگیرید و بپزید و به برنج اضافه کنید. سبزیجات را نیز اضافه کرده و بگذارید تا جا بیفتد.

بهتر است در این آش از ۷ نوع ترشی استفاده شود. به مقدار کم ترشی ها و مصلحات مورد استفاده را اضافه کنید. سیر داغ فراوان و نعناع داغ درست کرده و به آش اضافه کنید.

حدود ۱ ساعت با حرارت ملایم زمان دهید تا آش جا بیفتد. این آش حدودا برای ۱۰ نفر مناسب است.

استفاده از مصلحاتمصلحاتدرجهمزاجمقدارمواد لازم
خیساندن در آب و نمکخیساندن در آب و نمک، زعفران، زیره سیاه، شوید۲-۱سرد و خشک۲ لیوانبرنج نیم دانه
مرزه یا پونهمرزه، روغن بادام، سرکه، گلپر، پونه، پخت با گوشت حیوان جوان۲-۱سرد و خشک۱۰۰ گرمعدس
نمک و زیرهدارچین، زنجبیل، خردل، زیره، نمک، روغن زیتون، آویشن، فلفل  ۱-۲سرد و تر۱۵۰ گرملوبیا چیتی
پوست کندن، پونه ۲-۱سرد و تر۱۵۰ گرمباقلا
آبغورهخردل، پختن با عسل، شربت بالنگ، سرکه، آبغوره۱-۲گرم و خشک۵۰۰ گرمچغندر
آویشنسکنجبین، روغن زیتون، آویشن۲سرد و خشک۱۵۰ گرمگشنیز
   گرمبه مقدار لازماوجی
سرکهکاسنی، خرفه، سرکه۱-۲گرم و خشک۱۵۰ گرمجعفری
رازیانهشربت ها، رازیانه، گلپر۲-۱گرم و خشک۱۵۰ گرمتره
گشنیزپختن با آب و کمی نمک، روغن بادام، کره، گشنیز۲-۳گرم و خشک۱۵۰ گرمسیر
شستن با آب و نمک، رب انارشستن با آب و نمک، سرکه، آب انار، کاسنی۱-۳گرم و خشک۵۰۰ گرمپیاز
کرفس کمی برگکرفس، لبنیجات۲گرم و خشک۳ ق غنعنا خشک
نمکعسل، گلپر، نمک، تندروی۲سرد و خشکمقداریرب انار
عسلعسل، گلنگبین۱-۲سرد و ترمقداریآب نارنج
عسلگلنگبین، کندر،عسل، زنیان، زیره، روغن زیتون۲سرد و ترمقداریرب آلوچه
شکر سرخ یا عسلمیخک، شکرسرخ، شیرینی های طبیعی، تفت با روغن۳سرد و خشکمقداریآب زرشک
گلپر، عسلانیسون، عسل، عود هندی، انجیر، گلپر۱-۲سرد و خشکمقداریآب ازگیل
گلنگبینگلنگبین، شربت خشخاش، انیسون۲سرد و خشکمقداریآبغوره