طرزتهیه :

ابتدا سیر و پیاز را خرد کنید و با روغن گاوی یا دنبه تفت دهید، سپس گوشت گوسفندی خرد شده را هم تفت دهید. اسفناج را اضافه کنید و تفت دهید. بعد سبزیجات معطر و هویج خرد شده و عدس را اضافه کنید و بعد از جا افتادن ادویه را بیافزایید و همچنین تمام مصلحات را اضافه کنید.

این غذا یکی از غذاهای محلی مازندرانی می باشد.

استفاده از مصلحاتمصلحاتدرجهمزاجمقدارمواد لازم
 گشنیز، سماق، مرزه۲-۳گرم و تر۵۰۰ گرمگوشت گوسفند
روغن گاوی تازه، دارچینپخت با روغن بادام یا روغن گاوی تازه، دارچین، فلفل، سیاهدانه۳-۱سرد و تر۱ کیلواسفناج پاک کرده
آویشنسکنجبین، روغن زیتون، آویشن    ۲سرد و خشک۱۰۰ گرم

سبزیجات معطر

گشنیز

سرکهکاسنی، خرفه، سرکه۱-۲گرم و خشک۱۰۰ گرمجعفری
رازیانهشربت ها، رازیانه، گلپر۲-۱گرم و خشک۵۰ گرمتره
کمی برگ کرفسکرفس، لبنیجات۲گرم و خشک۵۰ گرمنعناع
مرزه یا پونهمرزه، روغن بادام، سرکه، گلپر، پونه، پخت با گوشت حیوان جوان۲-۱سرد و خشک ۳۰۰ گرمعدس پخته
 پختن با آب و کمی نمک۲-۳گرم و خشک۴ حبهسیر
سرکهشستن با آب و نمک، سرکه، آب انار، کاسنی۱-۳گرم وخشک۲ عددپیاز متوسط

ادویه گرم

زردچوبه

انیسون، ادویه گرم گرم و تر۱ عددهویج
عسلعسل، شکرسرخ، ادویه قابضه۳-۱گرم و ترمقداریروغن گاوی
    به مقدار لازمنمک
 روغن گیاهان سرد (گرم مزاجان)، عسل (سرد مزاجان)۳گرم و خشکمقداریفلفل