طرزتهیه :

۱- آرد را نیم ساعت تا ۴۰ دقیقه تفت داده شود ( با حرارت ملایم ) و الک کرده و دوباره تفت دهید تا رنگ آن نخودی رنگ شود.

۲- روغن کنجد را به آن اضافه کرده و آرد را در روغن تفت دهید تا رنگ آن قهوه ای شود و به رنگ دلخواه برسد.

۳- قبل از اینکه شکر و آب را بجوشانید و کف روی آن را گرفته و نصف گلاب را به شربت اضافه کنید.

۴- بعد از اینکه آرد با روغن به اندازه ی کافی تفت داده شد شعله را خاموش کرده و شربت را در چند مرحله به آرد اضافه کنید. این عمل باید به سرعت انجام شود و در انتها باقیمانده گلاب هل و زعفران را اضافه کنید و قابلمه را با چند ضربه تکان داده تا حلوا یکدست شود و در یک ظرف مناسب سرو کنید.

حلوا آرد گندم
استفاده از مصلحاتمصلحاتدرجه خشکی/تری – گرمی/ سردیمزاجمقدارمواد لازم
شکرسرخسرکه کهنه، شیرینی های طبیعی۲-۱گرم و تر ۱ کیلوآرد گندم
شکر سرخ، مغز باداممغز گردو، مغز بادام، عسل، شیرینی طبیعی۳-۲گرم و تر۱ کیلوروغن کنجد
مغز بادامکاهو، به، بادام، شیر تازه، ترشی طبیعی۲گرم و خشک۱ کیلوشکر سرخ
    ۸ تا ۹ لیوانآب
 جلاب، سکنجبین۲-۴گرم و ترنیم کیلوگلاب
عسلعسل، سبزیجات، خوراکی های دریایی۱-۳گرم و ترنصف لیوانکنجد تفت داده
 انیسون، سکنجبین۱-۲گرم و خشکبه مقدارلازمزعفران
 کتیرا۲-۱گرم و خشکبه مقدارلازمهل