طرزتهیه :

برای درست کردن زیتون پرورده باید نیمی از زیتون ها را خرد کنید و نیمی دیگر را به صورت درسته استفاده کنید. سپس در یک کاسه بزرگ تمام مواد به جز رب انار و سیر رنده شده را بریزید و خوب با دستی که دستکش دارد باهم مخلوط کنید. البته در ریختن نمک احتیاط کنید چون بعضی زیتون ها شورهستند.

مغز بادام خرد شده را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید تا به خورد زیتون ها بروند. حالا رب انار را کم کم اضافه کنید. سپس سیر رنده شده را اضافه کنید و مقداری گلپر و بقیه مصلحات ( فقط در حد بسیار کم باشد ) سپس روی ظرف را سلفن کشیده و به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهدارید تا تمام مواد به خورد هم بروند.

زیتون پرورده
استفاده از مصلحاتمصلحاتدرجهمزاجمقدارمواد لازم
مغز باداممغز گردو، مغز بادام، سرکه، عسل، کاهو، کلم، ذغال اخته۱-۲گرم و خشک۲۰۰ گرمزیتون شکسته بدون هسته
نمک، عسلنمک، عسل، خیسانده شده در شکر در زمستان، فلفل۱-۳گرم و تر۵۰ گرمبادام خام درختی
گلپر، زنجبیل پودرشدهزنجبیل پرورده، انار ترش، گلپر    ۱سرد و تر۳ ق غآب انارشیرین
گلپر، زنجبیل پروردهزنجبیل پرورده، انار ترش، گلپر۱سرد و تر۱ ق غرب انارشیرین
 کرفس، لبنیجات۲گرم و خشکمقدارکمینعناع
   گرم۱ ق مزلنگ و اناریجه
پختن در آب و نمک، گشنیز، روغن بادامپختن در آب و نمک، روغن بادام، کره، گشنیز۲-۳گرم و خشک۱ حبهسیر رنده شده