ابتدا برنج نیم دانه را به مدت چند ساعت خیسانده و سپس با حرارت ملایم و چند لیوان آب بگذارید تا بپزد و نرم شود.

خلال بادام را اضافه می کنیم.

در صورت استفاده از نبات، نبات را کمی ساییده تا بدون نخ شود و به قابلمه اضافه کنید. اما بهتر است که بدون شیرینی درست کرده و در انتها با مقداری عسل میل شود.

 هل و دارچین و زعفران و بقیه مصلحات را به مقدار کم اضافه کنید.

در انتها روغن زردحیوانی را افزوده و هم بزنید و در ظرف مناسب سرو کنید.

برای تزیین شله زرد نیز می توانید از پودر دارچین استفاده کنید.

شله زرد
استفاده از مصلحاتمصلحاتدرجه
مزاجمقدارمواد لازم
زعفران، خیساندن در آب و نمکخیساندن در آب و نمک، زعفران، زیره سیاه، شوید۲-۱سرد و خشک۱ پیمانهبرنج نیم دانه
 انیسون، سکنجبین (بخور)۱-۲گرم و خشک۳ ق غزعفران دم کرده
    ۷۰ گرمدر صورت استفاده از نبات
نمک، عسلنمک، عسل، خیسانده شده در شکر در زمستان، فلفل سیاه۱-۳گرم و تر۲ ق غخلال بادام درختی
کتیراکتیرا۲-۱گرم و خشکمقداریهل پودر شده
کتیراکتیرا، مصطکی۲گرم و خشک۲ ق چدارچین
عسلعسل، شکر سرخ، ادویه قابضه۲-۱گرم و تر۲ ق غروغن زرد حیوانی
 جلاب، سکنجبین۲-۴گرم و ترنصف استکانگلاب