طرزتهیه :

نخود را از چند ساعت قبل خیسانده، با همان آب خیس خورده به همراه پیاز فراوان روی اجاق گذاشته، بعد از پخته شدن نخود، مقداری شوید را به همراه سیر خرد شده تفت داده و کمی زعفران اضافه کرده و در هنگام مصرف از روغن زیتون و کمی زیره هم می توانید استفاده کنید.

در صورت تمایل می توانید از مقداری بلغور گندم یا گندم پوست کنده نیز، به هنگام پخت نخود اضافه کنید. از مصلحات نیز به مقدار کم استفاده کنید.

نخوداب
استفاده از مصلحاتمصلحاتدرجهمزاجمقدارمواد لازم
زیره، شویدخشخاش، زیره، شوید، سکنجبین ساده، گلنگبین۳-۱گرم و خشک۱ پیمانهنخود
شستن با آب و نمکشستن با آب و نمک، سرکه، آب انار، کاسنی۱-۳گرم و خشک۲ عددپیاز
پختن با آب و نمکپختن با آب و کمی نمک، روغن بادام، کره، گشنیز گرم و خشک۳ حبهسیر
انیسونانیسون، سکنجبین۱-۲گرم و خشک۱ ق غزعفران
انیسونسکنجبین، انیسون، کاسنی، برگ اسفناج، برگ خرفه۳-۲گرم و خشک۱ ق غشوید
مصطکیمصطکی۱-۲گرم و خشک۱ ق غروغن زیتون