ماساژ در طب سنتی ایران نیز جایگاه ویژه ای دارد. 

دلک و غمز انواع ماساژ ایرانی هستند که با استفاده از روغن های خاص برای اهداف درمانی بسیار حائز اهمیت است.

وجود دلاک در حمام و خزینه ها برای از بین بردن خستگی های عضلانی و بین مفصلی بیانگر وجود ماساژ در تاریخ ایران است. دلاک در طب سنتی ایران دستکاری دستی و یا مشت و مال معنی می دهد.

غمز هم نوع دیگری از ماساژ ایرانی است که کاربرد درمانی دارد و حکیمان و طبیبان طب سنتی جهت برطرف کردن تجمع سودا ( خلط سرد و خشک ) استفاده می کردند.

درمان با روغن به عنوان بخشی از رژیم زیبایی همسران خشایار شاه بوده است.