پس از گذراندن یک روز پر تنش و پر اضطراب نیاز به یک نوع آرامش روحی و جسمی جهت ریلکسی احساس می شود. ماساژ ریلکسی بهترین گزینه برای تمدد اعصاب و ریکاوری محسوب می شود.

سالن ماساژ لاواند برای ایجاد حس خوب شما تلاش می کند.
 
  • رفع خستگی و تنش روزمره
  • رفع گرفتگی عضلات
  • ریلکسی و ایجاد حس مطبوع