ماساژ سوئدی بر اساس آناتومی و فیزیولوژی می باشد که شامل مالش طولانی و با فشار، مالیدن، اصطکاک، ضربه زدن و تکان دادن با دست است.

ماساژ سوئدی فراتر از آرامش می رود. 

ماساژ سوئدی فوق العاده مفید برای افزایش سطح اکسیژن در خون، کاهش سموم عضلات، بهبود گردش خون، انعطاف پذیری بدن، کاهش تنش است و سبب کاهش قابل توجهی در سطح هورمون استرس، کورتیزول می شود.

همچنین سبب بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن می شود.